Du lich Dinh Van Thuy Tu - Tour du lich Dinh Van Thuy Tu

Du Lịch biển Mũi Né: Đình Vạn Thủy Tú "Đình cá Ông"

Du Lịch Biển Mũi Né - Đình được dựng lên vào năm Nhâm Ngọ (1762), mặt hướng ra biển Đông. Kiến trúc đình nhỏ và bình thường như những đình làng khác ở miền Trung, nhưng bên trong có nhiều điểm khác biệt. Hương án chính giữa đình Vạn Thuỷ Tú thờ Nam Hải cự tộc Ngọc Lân tôn thần; bên trái thờ Thuỷ Long thánh phi nương nương tôn thần và bên phải thờ Thái hiệu tiên sư tôn thần. Cạnh chính điện còn có miếu thờ đức Quan thánh.
 

Xem thêm: Du Lịch biển Mũi Né: Đình Vạn Thủy Tú "Đình cá Ông"

Thông tin bổ sung